dissabte, 18 de febrer de 2012

Pas a pas àlbum de fotos a la carta (II)

Seguim.......
12 mesos-12 sobres-12 colors!
12 meses-12 sobres-12 colores!

Con la shilouette no només es pot tallar, també es pot escriure, així que primer he escrit "Aquest mes de ....) perque la Salma escrigui les coses boniques que li hagin passat en el mes). i després ho he tallat.
Con la shilouette no solo se puede cortar también se puede escribir, así que primero he escrito "Este mes de ....) para que escriba lo bueno que le ha pasado en ese mes, i después me lo ha cortado.
12 mesos-12 papers per escriure coses importants que li hagin passat-12 colors
12 meses, 12 papeles para escribir cosas interesantes que le hayan pasado-12 colores

1er. imrimeixo la dedicatoria de la Tere
1ro. imprimo la dedicatoria de Tere

Tallo amb la shilouette un motiu
Corto con la shilouette una forma


Resultat!!! ho posaré a la primera pàgina.
Resultado!! lo engancho en la primera pàgina
 Ara ja han passat 24 hores i puc seguir treballant amb el àlbum. Primer afafo una catolina Canson i la doblego per la meitat, tallant a la mida i li enganxo la percalina (tela que es posa sempre els llibres perque tinguin més resistència ).
Ahora ya han pasado 24 horas y puedo seguir trabajando con el álbum. Primero cojo una cartulina Canson y la doblo por la mitat, cortando a medida y le engancho la percalina (tela que se utiliza en todas las encuadernaciones y sirve para que no se rompan el libro, para que tenga más consisténcia).
Guardes
L' encolo  i l' enganxo a la meva tripa (conjunt de cartolines que forman l' interior del llibre) .
La encolo y la engancho a la tripa (conjunto de cartulinas que forman el interior del libro).

Així ha de quedar , preparat per seguir el següents passos.
Así tiene que quedar para seguir el resto de los pasos.
.
 Necessitem un tros de paper.
Necesitamos un trozo de papel.
Per enganxarlo a la part de llom , com mostra la imatge, a sobre la percalina.
Para engancharlo en el lado del lomo, como muestra la imagen, encima de la percalina.Enganxem les tres tires vermelles al paper blanc.
Enganchamos las tres tiras al papel blanco

Preparem les capçades.
Preparamos las cabezadas.

Encolem una mica el llom.
Encolamos un poco el lomo.

Enganxem la capçada.
Enganchamos la cabezada.

Tallem quatre trossos de percalina a les distàncies que queden entre les tires i al principi i final per nivellar.
Cortamos cuatro trozos de percalina para ponerlos en los huecos que quedan entre las tiras rojas para nivelar.


Ja està preparada la tripa per seguir endevant.
Ya está preparada la tripa para seguir los pasos.

PREPAREM ELS CARTRONS / PREPARAMOS LOS CARTONES
S'han de preparar 24 hores abans de fer servir perquè degur a que volem que l'àlbum tingui una consistencia i corbatura idónea hem de preparar una cola amb engrud i enganxar dos cartrons.
Posar-ho amb pes i esperar 24 hores.

Hay que preparar los cartones 24 horas antes de utilizarlos porque queremos que el álbum tenga una consisténcia y curvatura idónea. para eso tenemos que preparar una cola de engrudo y encolar dos cartones, ponerlo con peso hasta el dia sigüiente.


Ara ja en passat 24 hores i podem tallar els cartrons a mida.
Ahora ya han pasado 24h. y podemos cortar los cartones a medida.


Tallem la percalina de la següent froma com mostra la imatge.
Cortamos la percalina como muestra la imagen.

Detall

Encolem amb cola mitja (una mica espesa).
Encolamos con cola media (un poco espesa).

I enganxem el cartró que hem tallat a mida.
y enganchamos el cartón que hemos cortado a medida.

Fem el mateix amb els dos cartrons.
Hacemos lo mismo con los dos cartones.

Tallem i enganxem tres tires de paper craft.
Cortamos y enganchamos tres tiras de papel craft.

Preparem el llom amb dos tires de cartró.
Preparamos el lomo con dos tiras de cartón.

L' hem de fer la corva del llom.
Le tenemos que hacer la curva del lomo.

Ja ho tenim!!
Ya lo tenemos!!Encolem només la part central dels extrems.
Encolamos sólo la parte central de los extremos.
Coloquem el llom  amb cuidado e intentant centrar al màxim.
Colocamos el lomo con cuidado e intentando centrarlo al máximo.Ho cubrim amb paper de diari i ho deixem 24 hores amb pes.
Lo cubrimos con papel de periódico y lo dejamos 24 horas con peso.
Retirem el papel de diari i queda el llom engaxat.
Retiramos el papel de periódico y queda el lomo enganchado.
Tallo amb la shilouette una forma per la portada.
Corto con la shiluette una forma para la portada.

Detall

Aquesta combinació quedará be per una nena de 8 anys.
Esta combinación quedará bien para una niña de 8 años.

Medim per calcular quan paper necessitem.
Medimos para saber cuanto papel necesitaremos.

Tallem un tros de tela per el llom.
Cortamos un trozo de tela para el lom.

Encolem/encolamos

Protegim amb un paper blac per fer pressió.
Protegemos con un papel blanco para hacer presión.

Ja queda menys!!!
Ya queda menos!!

Ha de quedar con mostra la imatge.
Tiene que quedar como muestra la imagen.

Amb l' ajud de la plegadora amagem la tela dins del llom.
Con ayuda de la plegadora vamos guardando la tela dentro del lomo.Finalment ja va agafant forma.
Finalmente ya va cojiendo forma.

Tenim el cartró amb la forma i l' hem de folrar.
Tenemos el cartón con la forma y lo tenemos que forrar.
Encolem i enganxem el paper al cartró.
Encolamos y enganchamos el papel al cartón.

Fem tallsen petites tires  a tot l' entorn.
Hacemos pequeñas tiras alrededor.

Encolem el paper.
Encolamos el papel.

Anem enganxant amb molta cura perque no es vegi el cartró.Vamos enganchando con mucho cuidado que no se vea el cartón.A


Enganxen un tross de tela taronja en el cartró del llibre.
Enganchamos un trozo de tela naranja en el cartón del libro.


Encolem i enganxen el cartró.
Encolamos y enganchamos el cartón.

Acabem d' encolar i enganxar la resta.
Acabamos de encolar y enganchar el resto.


Seguirà..................

2 comentaris:

Esther i Carla ha dit...

Deu ni do!!! Quina feinada!!! Super ben fet i ben explicat!!! Com sempre tota una profesional... Petonets

Cartonnage Creativo by Ada. ha dit...

Impresionante el tutorial!!! Gracias por compartir con el mundo todo lo que sabes. bssss