dijous, 16 de juliol de 2009

Day 10: Project Start-to-Finish

En aquesta hem afegit a la foto, una màscara per poder donar aquesta forma antiga amb cantonades rodones, dos textures diferents, una màscara negra amb transparència incorporant un text.
Avui les tipografies utilitzades son la Addler i la Porcelain, també l' hem descarregat de la pàgina www.dafont.com.
En esta foto hemos añadido varias cosas, una mascara para poder dar a la foto un efecto antiguo redondeando las esquinas, dos texturas diferentes, una máscara negra con una ligera transparencia y un texto en blanco.
Las tipografías utilizadas son la Addler y la Porcelain, también las hemos descargado de www.dafont.com.
FOTO ORIGINAL